FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
समविनि कार्य विवरण ७८-७९ 12/26/2021 - 11:04 File ToR समविनि.docx
वैयक्तिक विवरण संकलन फारम ७८-७९ 12/25/2021 - 21:24 Microsoft Office document icon वैक्तिक विवरण फराम.doc
फरफारक (Retention) रकम फिर्ता टिप्पणी ७८-७९ 09/24/2021 - 12:13 File फरफारक भुक्तानी फारम.docx
उपभोक्ता समिति योजना सम्झौता किताब ७७/७८ 08/30/2020 - 19:56 PDF icon योजना सम्झौता किताब नयाँ.pdf
बाझो जग्गाको लगत संकलन फारामहरु ७६/७७ 05/10/2020 - 12:00 PDF icon बाझो जग्गाको लगत संकलन फाराम.pdf
परिमार्जित म.ले.प.फारामहरु ७६/७७ 08/10/2019 - 12:54 PDF icon म.ले.प._फारामहरु.pdf
विपन्न नागरिकलाई उपचार सिफारिश प्रणाली ७६/७७ 08/07/2019 - 09:58 उपलब्ध छैन
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदन ७५/७६ 03/28/2019 - 18:11 PDF icon pmep ammended_anusuchi.pdf
उपभोक्ता समिति योजना खाता ७५/७६ 10/08/2018 - 16:45 PDF icon योजना किताब Final.pdf
उपभोक्ता समिति सम्झौता फाराम ढाँचा ७४/७५ 03/23/2018 - 01:06 PDF icon उपभोक्ता समिति सम्झौता फाराम.pdf
सूचना अधिकारी समक्ष सूचना माग गर्ने निवेदनको ढाँचा ७४/७५ 03/22/2018 - 18:54 PDF icon सार्वजनिक-निकायका-सूचना-अधिकारी-समक्ष-सूचना-माग-गर्ने-निवेदनको-ढाँचा.pdf

Pages