FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

पूर्व पदाधिकारीहरु

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
रामसुर बुढा मगर . अध्यक्ष ramsur.bm52@gmail.com 9809818777
मनकुमारी बुढा विष्ट उपाध्यक्ष 9823650484
रामचन्द्र पुन वडा अध्यक्ष १ नं वडा अध्यक्ष ९८०६२७८३९९
नर बहादुर पुन वडा सदस्य २ नं वडा अध्यक्ष ९८०९८९०६७५ ९८००८९०६७५
दिलमान रोका वडा अध्यक्ष ३ नं वडा अध्यक्ष ९८०९५८१९१०
चंख बहादुर बुढा मगर वडा अध्यक्ष ४ नं वडा अध्यक्ष ९८०३०५६७८७
देव बहादुर बुढा वडा अध्यक्ष ६ नं वडा अध्यक्ष ९७४८८०९४६
धनमान रोका वडा अध्यक्ष ७ नं वडा अध्यक्ष ९७४८५५३५९४
पंच बहादुर रोका वडा अध्यक्ष ८ नं वाडा अध्यक्ष 981938982
प्रवेश पुन वडा अध्यक्ष ९ नं वडा अध्यक्ष ९८०९५८५२६१
नमिता पुन मगर कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यापालिका सदस्य 9847962705
हिरा कुमारी श्रेष्ठ कार्यपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका को कार्यालय
श्याम सुन्दर सदार कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका सदस्य 9822873349
मिना सुनार कार्यपालिका सदस्य गाउँ कार्यपालिका सदस्य 9818063820
नविन्द्र पुन वडा सदस्य १ नं वडा सदस्य 9822890359
भिम बहादुर नेपाली कार्यपालिका सदस्य भूमे गाउँपालिका को कार्यालय 9868239459
दल मान घर्ती वडा सदस्य १ नं वडा सदस्य 9821343834
कबल पुन वडा सदस्य १ नं वडा सदस्य 9822800794
सम्झी बुढा वडा सदस्य 98097746395
श्रीमती सुन्तली दमाइ वडा सदस्य
समपूर्णा कामी वडा सदस्य १ नं दलित महिला सदस्य 9822523964
मोल्मा वि.क वडा सदस्य २ नं वडा सदस्य 9822916032
जय कुमार पुन वडा सदस्य २ नं वडा सदस्य 9812885790
धनसरी कामी वडा सदस्य
मदन कुमार बुढा वडा सदस्य २ नं वडा सदस्य 9813952853
कर्ण बहादुर खड्का वडा सदस्य ९८०८०१६६१०
धनजित रोका वडा सदस्य 9748614739
मेघ बहादुर बुढा वडा सदस्य ९८२४५२२७५४
नरसिह शाह वडा सदस्य 9847876653
साबित्रा बुढा मगर वडा सदस्य ९८१२८४४७५६
श्रीमती सुन्तली दमाइ वडा सदस्य
दिलचन बुढा वडा सदस्य ९८६८६०६९६०
लक्ष्मी घिसिङ सुनार वडा सदस्य ९८१८६८६३६६
दिपक पुन वडा सदस्य ९८६०६४९७०३
लिला प्रसाद सुनार वडा सदस्य
राम कुमार बुढा मगर वडा सदस्य ९८६६९२३०८८
लेखन बुढा वडा सदस्य ९८६८१७८३२९
सिता बुढा वडा सदस्य ९७४५०५७७५९
रुपधन कामी वडा सदस्य ९८१२८४१७६३
राम कुमारी सुनार वडा सदस्य ९७४८५७३८०२
लिला सुनार वडा सदस्य ९८४८६९९६६५
विनसरा रोका वडा सदस्य
दिल कुमारी बुढा वडा सदस्य ९८६८९४४५८४५
हिम कुमारी बुढा वडा सदस्य ९८६३६३४७४२
जोख बहादुर रोका वडा सदस्य
हिम कुमारी बुढा वडा सदस्य
मन कुमारी बुढा वडा सदस्य