FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को लागि बालुवा लगाएतका नदिजन्य पदार्थको कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी सिलबन्धी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

८०/८१ 02/25/2024 - 16:40 PDF icon IMG_20240226_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

८०/८१ 02/15/2024 - 11:34 PDF icon IMG_20240215_0002.pdf

भूमे गा.पा प्रशासनिक भवनको e-bid बोलपत्र सूचना

८०/८१ 02/13/2024 - 16:02 PDF icon IMG_20240213_0001.pdf

सडक निर्माण सम्बन्धी e-bid बोलपत्र सूचना ।

८०/८१ 02/11/2024 - 11:37 PDF icon IMG_20240211_0001.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 02/06/2024 - 17:00

ग्यविन जाली खरिद तथा ढुवानी e-bid बोलपत्र सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 02/06/2024 - 16:58

भवन निर्माणका लाागि e-bid बोलपत्र पुनः सूचना ।

७९/८० 02/01/2024 - 14:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना ।

८०/८१ 02/01/2024 - 14:01

भवन निर्माण र सामन खरिद तथा ढुवानी सम्बन्धी e-bid बोलपत्र सूचना ।

८०/८१ 01/29/2024 - 11:15

औषधी खरिद र स्टेशनरी खरिद सम्बन्धी e-bid ठेक्का सूचना ।

८०/८१ 12/20/2023 - 11:21

Pages