FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 02/12/2021 - 08:29 PDF icon ढुङ्गा गिट्टी बालुवा सूचना final1.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का नं. BRMO/NCB/W-04/2077-78 र BRMO/NCB/W-05/2077-78)

७७/७८ 02/11/2021 - 11:20

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (ठेक्का नं DPR/RFP/BRMO-02/2077-78

७७/७८ 02/11/2021 - 11:17

Technical Evaluation Result of DPR of ward office building

७७/७८ 02/04/2021 - 11:29 PDF icon Technical Evaluation Result of DPR of ward office building.pdf

DPR Notice For Opening price Bids

७७/७८ 01/31/2021 - 10:45 PDF icon DPR Notice For Opening price Bids.pdf

ग्याविन तारजाली खरिद तथा ढुवानी शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।

७७/७८ 01/31/2021 - 10:40 PDF icon ग्याविन तारजाली खरिद तथा ढुवानी शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत आशयको सूचना ।.pdf

स्वास्थ्य तथा कृषि सम्बन्धी सामग्रीहरु खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

७७/७८ 01/22/2021 - 15:19 PDF icon Goods 13-14-15.pdf

ग्याविङ तारजाली खरिद तथा ढुवानि सम्बन्धी सूचना।

७७/७८ 01/21/2021 - 21:31

Invitation for Bids for the construction work under the below mentioned contracts.

७७/७८ 01/12/2021 - 17:55 PDF icon BRMO-NCB-W- 4 & 5-077-78 hardcopy.pdf

स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र खरिद सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 01/10/2021 - 18:49 PDF icon sq 11 Sanitary Pad on Saurya Daily.pdf, PDF icon SQ 11 Sanitary Pad.pdf

Pages