FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आश्यको सूचना !

७९/८० 05/08/2023 - 16:29

Invitation for Seal Quotation

७९/८० 05/02/2023 - 16:58

ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

७९/८० 04/26/2023 - 17:08 PDF icon ल्यापटप तथा प्रिन्टर खरिद सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 04/19/2023 - 16:17

Invitation for Seal Quatation for Laptop Computer and Printer Procurement

७९/८० 03/29/2023 - 11:13 File Laptop & Printer Notice New.docx, PDF icon 6x19cc Bhume GP Notice with LOGO Design.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना (९ नं वडा कार्यालय)

७९/८० 03/09/2023 - 18:40

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना (रानीबासा कुइपा । कुचिबाङ सिमखोला)

७९/८० 03/09/2023 - 18:39

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for Various Truss/Trail Bridges

७९/८० 03/06/2023 - 18:22 File TB Notice.docx, PDF icon Feb_28 Naya Patrika.pdf

वडा न. १ को प्राशासनिक भवन निर्माणको लागि e-bid बोलपत्र आहावान सम्बन्धि सुचना

७९/८० 02/02/2023 - 07:40 File NCB Ward ofiice Notice.docx

रानिवास कुईपा सड्क निर्माण (दोस्रो चरण ) र कुचिबाङ सिमखोला लाबाङ सडक निर्माण (दोस्रो चरण) को बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी पूनः सूचना ।

७९/८० 01/27/2023 - 13:13 File e-bid SQ Road 2nd phase Notice -Revised.docx

Pages