FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

intitation for Bids Notce !

७८-७९ 01/04/2022 - 15:18

सरसफाई रणनीतिक कार्य योजना कार्यान्वयन गर्न संघसंस्थाहरुले प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना

७८-७९ 12/19/2021 - 17:53 PDF icon सरसफाई-सम्बन्धी-कार्यक्रम-कार्यान्वयन-3rd सूचना 2078-9-2.pdf

गोला सहितको मौरीघार दररेट उपलब्ध सम्बन्धमा

७८-७९ 12/12/2021 - 13:02 PDF icon गोला सहितको मौरीघार कोटेशन दररेट सम्बन्धमा.pdf

कन्य च्याउको विउ दररेट उपलब्ध सम्बन्धमा.

७८-७९ 12/12/2021 - 12:59 PDF icon कन्य च्याउको विउ दररेट उपलब्ध सम्बन्धमा.pdf

पालाष्टिक टनेल कोटेशन दररेट सम्बन्धमा

७८-७९ 12/12/2021 - 12:53 PDF icon पालाष्टिक टनेल कोटेशन दररेट सम्बन्धमा.pdf

e-bid notice for fabrication parts

७८-७९ 12/07/2021 - 11:57 PDF icon 4-14.pdf

बोल पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७८-७९ 12/05/2021 - 15:52 PDF icon Karobar e-paper Mangsir 19, 2078 page 6 (1).pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 11/18/2021 - 16:38 PDF icon सिलबन्दी दरभाउ रद्व गरिएको .pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।.pdf

७८-७९ 11/15/2021 - 11:34 PDF icon प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना।.pdf

e-bid notice for fabrication parts

७८-७९ 11/12/2021 - 13:58 PDF icon झोपु सूचना ।.pdf

Pages