FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

झो.पु. स्टिल पार्टस खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

७७/७८ 08/23/2020 - 15:05 PDF icon Invitation For Bids TB Bhume 8-5 1.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र रद्ध गरिएको सूचना

७६/७७ 06/16/2020 - 22:02

सामुदायिक विद्यालयहरुका किशोरावस्थाका छात्राहरुका लागि आवश्यक पर्ने सेनिटरी प्याड खरिद तथा ढुवानीका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

७७/७८ 06/11/2020 - 19:17 PDF icon SQ 6 स्यानिटरी प्याड.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको म्याद थप गरिएको सूचना

७६/७७ 06/01/2020 - 12:41 PDF icon 1138672567alpdf.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको म्याद थप गरिएको सूचना

७६/७७ 05/27/2020 - 20:56

शैक्षिक तालिम केन्द्रका लागि फर्निचर तथा मेशिनरी औजार खरिदका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र

७६/७७ 05/27/2020 - 12:17 PDF icon शैक्षिक तालिम केन्द्रका लागि मेशिनरी औजार तथा फर्निचर खरिद.pdf

विद्यालयमा कम्प्यूटर ल्याब तथा बालमैत्री कक्षा व्यवस्थापनका लागि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान गरिएको सूचना

७६/७७ 05/11/2020 - 13:08 PDF icon बालमैत्री कक्षा र कम्प्यूटर ल्याब स्थापना सूचना.pdf

ट्रस ब्रिजका लागि स्टिल पार्टस खरिदसम्बन्धी बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७६/७७ 02/25/2020 - 02:21 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf

Invitation for Bids for Roads

७६/७७ 02/20/2020 - 21:56

Re-Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Part for Truss Bridges

७६/७७ 01/18/2020 - 19:23 PDF icon 4x25cc Re IFB Notice Trail Bridge @ Bhume GP Final.pdf

Pages