FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 06/08/2024 - 19:17 PDF icon 6_Page_2081 02 23.pdf

procurement and Supply सम्बन्धी e-bid ठेक्का सूचना ।

८०/८१ 05/10/2024 - 12:18 PDF icon img20240510_12170679.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (प्रशासकीय भवन)।

८०/८१ 04/28/2024 - 17:47 PDF icon IMG_20240428_0008.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 04/10/2024 - 11:16 PDF icon IMG_20240410_0001.pdf

नाम्फु सडक र डाङपाना सडक भूमे ८ कोर्जा e bid सम्बन्धी सूचना ।

८०/८१ 03/31/2024 - 13:46 PDF icon नाम्फु सडक र डाङपाना सडक भूमे ८ कोर्जा e bid सूचना ।.pdf

दोमही गानापानी / बराह ताल e-bid Notice

८०/८१ 03/28/2024 - 11:27 PDF icon IMG_20240328_0001.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

८०/८१ 03/28/2024 - 11:24 PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

८०/८१ 03/26/2024 - 12:23 PDF icon IMG_20240326_0002.pdf

भूमे गा.पा अन्तर्गत सानीभेरी नदीको भूमे ५ बालुवा क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ बालुवा उत्खनन संकलन तथा बिक्री वितरण Re

८०/८१ 03/04/2024 - 18:04 PDF icon IMG_20240304_0004.pdf

सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/03/2024 - 14:12

Pages