FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७८।०१।५ गतेको शिक्षा समिति बैठकको निर्णय

७७/७८ 04/18/2021 - 15:02 PDF icon निर्णय.pdf

२०७७ चैत्र ३१ गतेको सम्पन्न नियमित स्टाप मिटिङका निर्णय ।

७७/७८ 04/13/2021 - 17:05 PDF icon २०७७ चैत्र ३१ गतेको नियमित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७७ भाद्र ४ गते सम्पन्न नियमित स्टाफ मिटिङको निर्णय

७७/७८ 08/20/2020 - 17:16 PDF icon नियमित स्टाफ मिटिङ २०७७।०५।०४.pdf

नोभल कोरोना भाइरस पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि भूमे गाउँपालिकास्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७७।०२।१७ को बैठकको प्रस्ताव र निर्णय

७६/७७ 05/30/2020 - 21:35 PDF icon ५ कोरोना नियन्त्रण गाउँपालिकास्तरीय सन्वय समिति.pdf

कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा सूचना !

७५/७६ 03/02/2019 - 18:31 PDF icon IMG_0003.pdf