FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

गाउँपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०८०/०८१ को बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा । (विषयगत शाखा तथा वडा कार्यालयहरु सबै)

७९/८० 05/01/2023 - 22:17 PDF icon बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०८०-८१.pdf, PDF icon आ.व २०८०-०८१ को बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन सम्बन्धमा.pdf

मासिक स्टाफ मिटिङ सम्बन्धमा ।

७८-७९ 03/14/2022 - 19:27 PDF icon Document 19.pdf

अन्तिम नतिजा प्रकाशन एवम् सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।

७८-७९ 12/18/2021 - 19:36 PDF icon नतिजा प्रकाशन एवम सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।.pdf

स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिको मिति २०७८ बैशाख ५ मा बसेको बैठकका निर्णयहरु

७७/७८ 04/30/2021 - 16:57 PDF icon स्रोत अनुमान समिति २०७८।०१।०५.pdf

2078-01-16 गते को परिक्षा सम्बन्धी निर्णय

७७/७८ 04/29/2021 - 20:17 PDF icon 2078-01-16 गते को परिक्षा सम्बन्धी निर्णय.pdf

मिति २०७८।०१।५ गतेको शिक्षा समिति बैठकको निर्णय

७७/७८ 04/18/2021 - 15:02 PDF icon निर्णय.pdf

२०७७ चैत्र ३१ गतेको सम्पन्न नियमित स्टाप मिटिङका निर्णय ।

७७/७८ 04/13/2021 - 17:05 PDF icon २०७७ चैत्र ३१ गतेको नियमित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf

मिति २०७७ भाद्र ४ गते सम्पन्न नियमित स्टाफ मिटिङको निर्णय

७७/७८ 08/20/2020 - 17:16 PDF icon नियमित स्टाफ मिटिङ २०७७।०५।०४.pdf

नोभल कोरोना भाइरस पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि भूमे गाउँपालिकास्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७७।०२।१७ को बैठकको प्रस्ताव र निर्णय

७६/७७ 05/30/2020 - 21:35 PDF icon ५ कोरोना नियन्त्रण गाउँपालिकास्तरीय सन्वय समिति.pdf

कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा सूचना !

७५/७६ 03/02/2019 - 18:31 PDF icon IMG_0003.pdf