FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

स्थगित परीक्षा सञ्चालन हुने बारे

यस कार्यालयको विभिन्न मितिमा खोलिएका सूचना प्रविधि अधिकृत, सिभिल इन्जिनियर र सिभिल सब इन्जिनियर पदका लागि लिइएको आवेदनको परीक्षा देहाय बमोजिम हुने व्यहोरा मिति २०७४।१०।१४ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ । 

 

सिभिल इन्जिनियरः मिति २०७४।१०।२१ (लिखित परीक्षा)

सिभिल सब इन्जियर मितिः २०७४।१०।२१ (लिखित परीक्षा)

सूचना प्रविधि अधिकृतः २०७४।१०।२० गते (मौखिक परीक्षा)

 

संयोजक

पद पूर्ति समिति

 

आर्थिक वर्ष: