FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

रामसुर बुढा मगर .

अध्यक्ष

ramsur.bm52@gmail.com 9809818777

मनकुमारी बुढा विष्ट

उपाध्यक्ष

9823650484

रामचन्द्र पुन

वडा अध्यक्ष

९८०६२७८३९९

नर बहादुर पुन

वडा सदस्य

९८०९८९०६७५ ९८००८९०६७५

दिलमान रोका

वडा अध्यक्ष

९८०९५८१९१०

चंख बहादुर बुढा मगर

वडा अध्यक्ष

९८०३०५६७८७

टेक प्रसाद बुढा

वडा अध्यक्ष

९८४८५४४०८०

देव बहादुर बुढा

वडा अध्यक्ष

९७४८८०९४६

धनमान रोका

वडा अध्यक्ष

९७४८५५३५९४

पंच बहादुर रोका

वडा अध्यक्ष

981938982

प्रवेश पुन

वडा अध्यक्ष

९८०९५८५२६१

नमिता पुन मगर

कार्यपालिका सदस्य

9847962705

श्याम सुन्दर सदार

कार्यपालिका सदस्य

9822873349

मिना सुनार

कार्यपालिका सदस्य

9818063820

नविन्द्र पुन

वडा सदस्य

9822890359

कबल पुन

वडा सदस्य

9822800794

समपूर्णा कामी

वडा सदस्य

9822523964

दल मान घर्ती

वडा सदस्य

9821343834

भिम बहादुर नेपाली

कार्यपालिका सदस्य

9868239459

हिरा कुमारी श्रेष्ठ

कार्यपालिका सदस्य

सम्झी बुढा

वडा सदस्य

98097746395

मोल्मा वि.क

वडा सदस्य

9822916032

जय कुमार पुन

वडा सदस्य

9812885790

मदन कुमार बुढा

वडा सदस्य

9813952853

धनजित रोका

वडा सदस्य

9748614739

नरसिह शाह

वडा सदस्य

9847876653

धनसरी कामी

वडा सदस्य

कर्ण बहादुर खड्का

वडा सदस्य

९८०८०१६६१०

दिलचन बुढा

वडा सदस्य

९८६८६०६९६०

मेघ बहादुर बुढा

वडा सदस्य

९८२४५२२७५४

साबित्रा बुढा मगर

वडा सदस्य

९८१२८४४७५६

लक्ष्मी घिसिङ सुनार

वडा सदस्य

९८१८६८६३६६

दिपक पुन

वडा सदस्य

९८६०६४९७०३

लिला प्रसाद सुनार

वडा सदस्य

श्रीमती सुन्तली दमाइ

वडा सदस्य

राम कुमार बुढा मगर

वडा सदस्य

९८६६९२३०८८

श्रीमती सुन्तली दमाइ

वडा सदस्य

लेखन बुढा

वडा सदस्य

९८६८१७८३२९

सिता बुढा

वडा सदस्य

९७४५०५७७५९

लिला सुनार

वडा सदस्य

९८४८६९९६६५

रुपधन कामी

वडा सदस्य

९८१२८४१७६३

राम कुमारी सुनार

वडा सदस्य

९७४८५७३८०२

जोख बहादुर रोका

वडा सदस्य

विनसरा रोका

वडा सदस्य

दिल कुमारी बुढा

वडा सदस्य

९८६८९४४५८४५

हिम कुमारी बुढा

वडा सदस्य

मन कुमारी बुढा

वडा सदस्य