FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सम्बन्धमा भूमे गाउँपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना (पुनः प्रकाशित)

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५ बमोजिम चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को प्रथम चौमासिक सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन गाउँ कार्यपालिकाको निर्णयानुसार वडा नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणाली मार्फत भुक्तानी गर्ने र वडा नं. ८ र ९ मा बैंकबाट प्रथम चौमासिक अवधिमा क्यास क्याम्प सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था भएको हुँदा सम्बन्धित वडा कार्यालय मार्फत सामाजिक सुरक्षा क्यास (नगद) मा भुक्तानी हुने तथा स्थानीय बैंकसँगको समन्वयमा दोस्रो र तेस्रो चौमासिकसम्म सबै वडाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीबाट हुने हुँदा सम्बन्धित वडाका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने (ज्येष्ठ नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधुवा महिला, अपाङ्ग अशक्त तथा दलित बालबालिका) लाभग्राहीहरुको MIS प्रविष्टीको आधारमा लाभग्राही विवरण सिटिजन बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड भूमे शाखा खाबाङबगरमा खाता खोल्ने प्रयोजनार्थ कार्यालयबाट पठाइसकिएको छ ।

तसर्थ, सामाजिक सुरक्षाभत्ता प्राप्त गर्ने लाभग्राहीहरुको बैंक खाता खोल्ने कार्यमा ढिलाई हुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्य समेत प्रभावित हुने भएकाले सबै लाभग्राहीहरुको बैंक खाता खोल्ने कार्यमा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैले आ-आफ्नो स्थानबाट सहयोग, समन्वय गरिदिनु हुन गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।

 

चन्द्रसिंह श्रेष्ठ

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

आर्थिक वर्ष: