FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
चौमासिक विवरण पठाईएको सम्बन्धमा । ८०/८१ कार्तिक आय 12/06/2023 - 16:27 PDF icon IMG_20231124_0002.pdf
२०७९ चैत्र मसान्तसम्मको आय व्ययको विवरण ७९/८० चैत्र आय 04/20/2023 - 15:54 PDF icon आय व्यय सार्वजनिकीकरण २०७९ चैत्र मसान्त.pdf
२०७९ असोज ५ सम्मको आय व्ययको विवरण ७९/८० भाद्र आय 09/22/2022 - 11:48 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf, PDF icon खर्चको फाटवारी.pdf, PDF icon आन्तरिक आम्दानी.pdf
आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन ७९/८० श्रावण व्यय 09/06/2022 - 14:25 PDF icon आन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन .pdf
वित्तिय प्रतिवेदन २०७२ ७९/८० श्रावण व्यय 09/06/2022 - 13:52 PDF icon वित्तिय प्रतिवेदन २०७२.pdf
आ.ले.प. रिर्पोट कोलेनिका ७९/८० श्रावण व्यय 09/06/2022 - 13:47 PDF icon आ.ले.प. रिर्पोट कोलेनिका.pdf
आर्थिक विवरण CGS एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रम . ७८-७९ श्रावण आय 09/06/2022 - 13:42 PDF icon आर्थिक विवरण CGS एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार कार्यक्रम .pdf
पेश्की विवरण गा.पा कोष खाता २०७८०७९. ७८-७९ श्रावण व्यय 09/06/2022 - 13:40 PDF icon पेश्की विवरण गा.पा कोष खाता २०७८०७९.pdf
पेश्की विवरण CGAS (सा.सु) २०७८/०७९.pdf ७९/८० श्रावण आय 09/06/2022 - 13:38 PDF icon पेश्की विवरण CGAS .pdf
पेश्की विवरण गाउँपालिका २०७८/०७९ सबै ७९/८० श्रावण आय 09/06/2022 - 13:34 PDF icon पेश्की विवरण गापा.pdf

Pages