FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
आ.व. २०७८/०७९ को दोश्रो चौमासिक आय र व्ययको विवरण ७८-७९ फाल्गुन आय 04/20/2022 - 22:30 PDF icon दोश्रो चौमासिक आय र व्ययको विवरण.pdf
चैत्र महिना सम्मको आर्थिक विवरण ७८-७९ चैत्र आय 04/20/2022 - 22:26 PDF icon चैत्र महिना सम्मको आर्थिक विवरण.pdf
पौष महिनाको आय र व्यय को विवरण ७८-७९ पुस व्यय 02/01/2022 - 14:42 PDF icon पौष महिनाको आय र व्ययको विवरण .pdf
आन्तरिक आम्दानी र नगद जनसहभागिता आम्दानीको विवरण (पौष महिना) ७८-७९ पुस आय 02/01/2022 - 14:33 PDF icon आन्तरिक आम्दानी र नगद जनसहभागिता आम्दानीको विवरण(पौष महना सम्म).pdf
साउन देखि कार्तिक महिना सम्मको आन्तरिक राजस्व आमदानीको विवरण ७८-७९ कार्तिक आय 11/18/2021 - 14:58 PDF icon आन्तरिक आमदानिको प्रथम चौमासिक विवरण.pdf
आर्थिक वर्ष ७८/७९ को प्रथम चौमासिक आय व्ययको विवरण ७८-७९ कार्तिक आय 11/17/2021 - 16:01 PDF icon प्रथम चौमासिक आय व्याय विवरण २०७८ .pdf
२०७६ माघ १५ सम्मको आय व्ययको विवरण ७६/७७ माघ आय 01/31/2020 - 23:33 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf
राजस्व आम्दानी प्राप्तिको प्रक्षेपण ७४/७५ भाद्र आय 09/09/2017 - 00:07 PDF icon राजस्व आम्दानीको अनुमानित विवरण
आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ को भूमे गाउँपालिकाको आय व्ययको विवरण ७४/७५ असोज आय 09/09/2017 - 00:02 PDF icon आ.व. २०७४।०७५ को आय व्ययको विवरण.pdf