FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

समितिहरु

  1. श्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समिति
  2. स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति
  3. बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति
  4. विधायन समिति
  5. आर्थिक विकास समिति
  6. सामाजिक विकास समिति
  7. पूर्वाधार विकास समिति
  8. वन, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति
  9.  
गृह पृष्ठमा देखाउनुहोस्: 
0