FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
गैससहरुको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ ७८-७९ Wednesday, January 4, 2023 - 13:06 File 3.2.4 गैसस प्रतिवेदन २०७८-७९.docx, PDF icon 3.2.4 गैसस प्रतिवेदन २०७८-७९.pdf, PDF icon 3.2.4 गैसस समन्वय बैठक.pdf
भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रगति प्रतिवेदन - 2078-79 ७९/८० Sunday, August 28, 2022 - 18:09 PDF icon भौतिक पूर्वाधारतर्फको प्रगति प्रतिवेदन - 2078-79.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७८-७९ Thursday, August 18, 2022 - 22:30 PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन २०७९.pdf, PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन २०७९.pdf
एकीकृत वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/०७९ ७९/८० Thursday, August 18, 2022 - 07:31 PDF icon वार्षिक एकीकृत प्रगति प्रतिवेदन २०७८-७९.pdf
शैक्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७८/०८९ ७९/८० Wednesday, August 17, 2022 - 12:26 PDF icon शिक्षा प्रगति प्रतिवेदन २०७९-1.pdf
आ.व. २०७८।०७९ को संक्षिप्त प्रगति विवरण ७९/८० Tuesday, July 26, 2022 - 17:02 File २०७८।०७९ को मुख्य मु्ख्य प्रगति.docx, PDF icon २०७८।०७९ को मुख्य मु्ख्य प्रगति.pdf
न्यायिक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन ७७/७८ Friday, October 15, 2021 - 20:41 PDF icon न्यायिक समितिको प्रतिवेदन २०७८.pdf, Microsoft Office document icon न्यायिक समितिको प्रतिवेदन २०७८.doc
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७७/७८ Wednesday, October 6, 2021 - 03:36 PDF icon भूमे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।७८ Final.pdf
आ.व. २०७४।०७५ को वार्षिक प्रगति विवरण ७४/७५ Saturday, January 23, 2021 - 17:05 PDF icon वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७४।०७५.pdf
आ.व. २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ Saturday, September 5, 2020 - 00:44 PDF icon भूमे वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2077.pdf
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन ७६/७७ Saturday, August 29, 2020 - 18:31 PDF icon विपद् व्यवस्थापन वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७.pdf, PDF icon विपद वार्षिक प्रतिवेदन.pdf

Pages