FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

गाउँ कार्यपालिकाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक सं ३-२०८०-०८१ मिति २०८०-०६-०४

८०/८१ 09/22/2023 - 15:08 PDF icon 3.pdf

कार्यपालिका बैठक सं २-२०८०-०८१ मिति २०८०-०५-०६

८०/८१ 09/22/2023 - 15:07 PDF icon 2.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १-२०८०-०८१ मिति २०८०-०४-०५

८०/८१ 08/21/2023 - 23:30 PDF icon कार्यापालिका वैठक संख्या १ २०८०-०४-०५-.pdf

कार्यपालिका बैठक सं २१-२०७९-०८० मिति २०८०-०३-२१

७९/८० 07/08/2023 - 22:41 PDF icon 21.pdf

कार्यपालिका बैठक सं २०-२०७९-०८० मिति २०८०-०३-०६

७९/८० 07/08/2023 - 22:39 PDF icon 20.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १९-२०७९-०८० मिति २०८०-०३-०६

७९/८० 07/08/2023 - 22:36 PDF icon 19.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १८-२०७९-०८० मिति २०८०-०२-२६

७९/८० 06/11/2023 - 11:37 PDF icon कार्यपालिका वैठक संख्या १८ मिति २०८०-२६.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १७-२०७९-०८० मिति २०८०-०१-०५

७९/८० 06/11/2023 - 11:35 PDF icon कार्यपालिका वैठक संख्या १८ मिति २०८०-२६.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १६-२०७९-०८० मिति २०८०-०१-०५

७९/८० 06/11/2023 - 11:33 PDF icon कार्यपालिका वैठक संख्या १८ मिति २०८०-२६.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १५-२०७९-०८० मिति २०८०-०१-०५

७९/८० 04/27/2023 - 17:42 PDF icon कार्यपालिका बैठक सं १५-२०७९-०८० मिति २०८०-०१-०५.pdf

Pages