FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

गाउँसभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।03/08

८०/८१ 06/22/2022 - 22:34 PDF icon कार्यापालिक बैठक २०७९।०३।०८.pdf

मिति २०७९।०२।१५ को कार्यापालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु

७८-७९ 05/29/2022 - 20:53 PDF icon कार्यपालिका बैठक २०७९।०२।१५.pdf

२०७८-०९-०१ को कार्यपालिकाको निर्णय

७८-७९ 12/16/2021 - 19:19 PDF icon 2078-09-01 बैठक निर्णय.pdf

मिति २०७७।०४।०५ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 21:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०४।०५.pdf

मिति २०७७।०५।०६ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 20:03 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०५।०६.pdf

मिति २०७६।०४।१३ को कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/29/2019 - 22:33 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०४।१३.pdf