FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

यूवा विकास केन्द्रको कार्यविधि सम्बन्धमा सुझाव संकलनका लागि आमन्त्रण

उपर्युक्त सम्बन्धमा भूमे गाउँपालिकाको विधेयक समितिको मिति २०७६।०४।०८ को निर्णयानुसार निम्न मिति र समयमा भूमे गाउँपालिकाको यूवा विकास केन्द्र सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा उपर समितिका पदाधिकारीहरुद्वारा विभिन्न मिति र समयमा संकलन गरेको सुझाव तथा सम्बन्धित विषयउभर गाउँपालिकास्तरीय खुला छलफलका लागि यहाँलाई आमन्त्रण गरिएको छ । उक्त छलफलमा सहभागी भई यूवा विकास केन्द्र र सोको कार्यविधि सम्बन्धमा आफ्नो अमूल्य सुझाव उपलब्ध गराइदिनुहुन अनुरोध छ ।          

 

 

तपसिलः

मितिः २०७६ भाद्र ३० गते

समयः बिहान ११ बजे

स्थानः भूमे गाउँपालिकाको सभाहल ।       

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: