FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७५ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति विवरण ७५/७६ 12/27/2018 - 17:39 PDF icon Monthly Report 75-8.pdf
मिति २०७७ मंसिर ४ गते सम्पन्न नियमित स्टाफ मिटिङको निर्णय ७७/७८ 11/19/2020 - 16:02
२०७७ श्रवण १ गते मासिक बैठक निर्णय ७८-७९ 04/13/2022 - 20:32 PDF icon २०७७ श्रवण १ गते मासिक बैठक .pdf, PDF icon pdf_20220413_0002.pdf
२०७७भाद्र महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु ७८-७९ 04/13/2022 - 21:23 PDF icon २०७८ भाद्र महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf
२०७७ पौष महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु ७८-७९ 04/13/2022 - 21:31 PDF icon २०७८ पौष महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf
२०७७ माघ महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf ७८-७९ 04/13/2022 - 21:35 PDF icon २०७८ माघ महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf
२०७७ फागुन महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf ७८-७९ 04/13/2022 - 21:39 PDF icon २०७८ फागुन महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf
२०७७ चैत्र महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf.pdf ७८-७९ 04/13/2022 - 21:46 PDF icon २०७७ चैत्र महिनाको मासिक बैठक निर्णयहरु.pdf.pdf
२०७७ चैत्र महिनाको मासिक बैठक नियमतित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु ७७/७८ 04/13/2022 - 21:54 PDF icon २०७७ चैत्र महिनाको मासिक बैठक नियमतित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf
२०७८ साउन तथा भाद्र महिनाको मासिक बैठक नियमतित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf ७८-७९ 04/13/2022 - 22:03 PDF icon २०७७ साउन तथा भाद्र महिनाको मासिक बैठक नियमतित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf
२०७८ कार्तिक महिनाको मासिक बैठक नियमतित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf.pdf ७८-७९ 04/13/2022 - 22:08 PDF icon २०७७ कार्तिक महिनाको मासिक बैठक नियमतित स्टाप मिटिङका निर्णयहरु.pdf.pdf

Pages