FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

गाउँपालिकाको केन्द्र सम्बन्धमा ।

भूमे गाउँपालिका नेपालको संविधानको धारा २९५(३) बमोजिम कायम भएको एक स्थानीय तह हो । स्थानीय तह निर्वाचन, २०७४ को दोस्रो चरणमा मिति २०७४ असार १४ गतेको निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भई कार्यभार समेत सम्हालिरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४ फाल्गुन ९ गतेको निर्णयानुसार नेपालको संविधानको धारा ३०२ बमोजिम स्थानीय तहमा आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न यस गाउँपालिकाको केन्द्र तत्काललाई साविकको मोराबाङ गाविसको कार्यालय रहेको स्थान (भूमे ३ सिमा) तोकिए बमोजिम सोही स्थानबाट हालसम्म गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय सञ्चालित रहेको अवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४ को उपदफा (५) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिश बमोजिम नाम वा केन्द्र गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त विषयमा हाल कार्यालय रहेको स्थान भूमे गाउँपालिका वडा नं. ३ सिमा, वडा नं. २ खाबाङ बगर, वडा नं. ६ महतमा केन्द्र तोकिनु पर्ने भनी यस कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता भएकोले सभाबाट पारित गर्नु अघि सहमतीय प्रणालीबाट समाधान गर्न यो सूचना आव्हान गरिएको मितिले ७ (सात) दिनभित्र केन्द्रको सम्बन्धमा सहमती गरी यस कार्यालयमा दर्ता गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु । सहमतीय माध्ययमबाट टुङ्गो लाग्न नसकेमा सहमतीको म्यादपछि भूमे गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७४ बमोजिम गाउँसभाद्वारा प्रक्रियागत ढङ्गले केन्द्रको टुङ्गो लगाई समस्या समाधान गर्न प्रक्रिया अघि बढाइने व्यहोरा सबै पदाधिकारीज्यूहरुमा अनुरोध गर्दछु ।

मितिः २०७४।०८।ञ३

रामसुर बुढा मगर

अध्यक्ष

आर्थिक वर्ष: