FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

गाउँ सभाका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पन्ध्रौ गाउँ सभा अधिवेशन अन्तर्गतको दोस्रो बैठक २०८१।०३।१०

८०/८१ 06/25/2024 - 12:15 PDF icon IMG_20240625_0004.pdf

पन्ध्रौ गाउँ सभा अधिवेशन अन्तर्गतको पहिलो बैठक २०८१।०३।०७

८०/८१ 06/23/2024 - 12:16 PDF icon गाउँ सभाको पन्ध्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक .pdf

चौधौ गाउँ सभा अधिवेशन अन्तर्गतको दोस्रो बैठक २०८१।०१।१३

८०/८१ 04/25/2024 - 17:19 PDF icon IMG_20240425_0008.pdf

चौधौ गाउँ सभा अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन ) मिति २०८०।०९।२८

८०/८१ 02/06/2024 - 22:07 PDF icon Document 27.pdf

बाह्रो सभा अन्तर्गत दोस्रो बैठक २०७९/०३/१०

७९/८० 07/08/2023 - 23:56 PDF icon 3 shabha.pdf

विशेष गाउँसभा अधिवेशन २०७९/०५/३१ का निर्णय हरु

७८-७९ 07/08/2023 - 23:53 PDF icon shabha 12u.pdf

तेह्रो गाउँसभा को पहिलो बैठक निर्णय तथा कार्यसूचिहरु

७९/८० 07/08/2023 - 23:50 PDF icon 13 u shabaha.pdf

२०८०-०३-२२भुमे गाउँपालिका गाउँसभा पहिलो बैठक

७९/८० 07/08/2023 - 23:47 PDF icon 13 u ko terso sabha.pdf

२०७९/०३/३० गाउँपालिका बाह्रौ सभाको दोस्रो बैठक का निर्णय उपस्थिति विवरण२०७९/०३/३०

७९/८० 07/08/2023 - 23:39 PDF icon shabha 1.pdf

भूमे गाउँपालिका बाह्रौ सभाको दोस्रो बैठक का निर्णय उपस्थिति विवरण

७९/८० 07/08/2023 - 23:27 PDF icon 3 shabha.pdf, PDF icon sabha 2.pdf

Pages