FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
देवीराम थापा सूचना अधिकारी (लेखापाल) राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा 9847852169
डायमण पुन प्रा.स. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा dayamanp37@gmail.com ९८४७८७८४३२
खिम बहादुर रोकाय प्रा.स. कृषि ईकाइ khim.bdr.rc@gmail.com 9812897993
प्रदिप कुमार हरिजन इन्जिनियर नेपाल ईन्जियरिङ/जेनेरल pradeepkumarharijan9@gmail.com 9824593456 9843342456
निलध्वज पान्डेय खरिदार भण्डार शाखा ९८२२९५४९१६
आशाराम पुन मगर खरिदार वडा सचिव -
लक्ष्मण बुढा मगर सव इन्जिनियर भौतिक तथा पूर्वाधार शाखा laxmanmagar@gmail.com ९८४७९१२६१६
राजन महत्रा सहायक पाचौँ सहायक/ प्रशासन rajanmahatra54@gmail.com 9827488145 9861459161
टेक नारायण वि.क वास संयोजक 9806245630
मान बहादुर खड्का ना.सु
रमा विष्ट खरिदार वडा सचिव
लाल बहादुर पुन मगर सव ओभरसियर पूर्वाधार वडा नं ९
हिरालाल टमटा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर विविध सेवा hiralaldarlami369@gmail.com ९८०९५५२६४०
पवन कुमार के.सी खा.पा.स.टे. वडा नं २ पूर्वाधार
लिला ओली स.म.वि.नि.
दुर्ग बहादुर बुढा कार्यालय सहयोगी कृषि/पशु शाखा
सिर बहादुर पुन कार्यालय सहयोगी पशु सेवा केन्द्र सिमा