FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
डायमण पुन प्रा.स. शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा dayamanp37@gmail.com ९८४७८७८४३२
खिम बहादुर रोकाय प्रा.स. कृषि ईकाइ khim.bdr.rc@gmail.com 9812897993
प्रदिप कुमार हरिजन इन्जिनियर नेपाल ईन्जियरिङ/जेनेरल pradeepkumarharijan9@gmail.com 9824593456 9843342456
निलध्वज पान्डेय खरिदार भण्डार शाखा ९८२२९५४९१६
आशाराम पुन मगर खरिदार वडा सचिव -
सुदिप खत्री स्वास्थ्य प्रणाली सवलिकरण अधिकृत स्वास्थ्य शाखा / नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र सहयोग कार्यक्रम sudip@nhssp.org.np 9804185197
राजन महत्रा सहायक पाचौँ सहायक/ प्रशासन rajanmahatra54@gmail.com 9827488145 9861459161
मनोज खड्का सहायक पाचौँ प्रशासन khadkamanoj54@gmail.com 9822957560 9844945448
टेक नारायण वि.क वास संयोजक 9806245630
देवीराम थापा सूचना अधिकारी (लेखापाल) राजश्व तथा आर्थिक प्रशासन शाखा 9847852169
यमुना खड्का सहायक पाचौँ सहायक/ प्रशासन ९८०९५५१३८३
मान बहादुर खड्का ना.सु
रमा विष्ट खरिदार वडा सचिव
लाल बहादुर पुन मगर सव ओभरसियर पूर्वाधार वडा नं ९
हिरालाल टमटा सहायक कम्प्यूटर अपरेटर विविध सेवा hiralaldarlami369@gmail.com ९८०९५५२६४०
पवन कुमार के.सी खा.पा.स.टे. वडा नं २ पूर्वाधार
लिला ओली स.म.वि.नि.
जया कुमारी पुन खरिदार jayakumaripun8@gmail.com
राजकुमार रोकामगर सव इन्जिनियर रोजगार सेवा केन्द्र rmagar.ess@gmail.com 9818177208 9762527182
दुर्ग बहादुर बुढा कार्यालय सहयोगी कृषि/पशु शाखा
सिर बहादुर पुन कार्यालय सहयोगी पशु सेवा केन्द्र सिमा