FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

वार्षिक प्रगति विवरण सम्बन्धमा (वडा कार्यालय/शाखा सबै)

यस गाउँपालिका अन्तर्गत सबै कार्यालय तथा शाखाहरुको आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा सम्पादन गरिएका कामहरुको प्रगति विवरण माग गरिएकोमा कतिपय कार्यालयबाट हालसम्म विवरण प्राप्त नभएकाले संलग्न लिङ्कमा गई तुरुन्त विवरण भरी प्रगति प्रतिवेदन पठाउनु हुन अनुरोध गरिन्छ । 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1A-zYMWJz_ZZWnt3h6CKw0j-KFGjl81A7M-0eQgDQ0Ek/edit#gid=0

आर्थिक वर्ष: