FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजस्व राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७७ ७७/७८ 12/30/2020 - 18:10 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७७.pdf
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) योजना २०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 11:51 PDF icon भूमे गाउँपालिका वास योजना -२०७७ Final(1).pdf
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना ७७/७८ 12/06/2020 - 11:43 PDF icon LDCRP Bhume RM Final 5-8.pdf
स्थानीय राजस्व राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७६ ७६/७७ 01/12/2020 - 17:27 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७६.pdf
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७५ ७५/७६ 01/09/2019 - 00:30 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७५.pdf
वार्षिक नीति, बजेट तथा कार्यक्रम २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 15:07 PDF icon Bhume वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७५.pdf
भूमे गाउँपालिकाको एकीकृत गुरुयोजना ७४/७५ 08/22/2018 - 18:19 PDF icon Bhume Master Plan 2075.pdf
गरिब घरपरिवार पहिचान सर्वेक्षण २०७० मा आधारित सूचीः भूमे गापा ७५/७६ 07/07/2018 - 22:35 PDF icon 501 रुकुम पूर्व 03 भूमे गा.पा. Final.pdf
गरिब घरपरिवारको वडागत सूची ७४/७५ 07/07/2018 - 12:24
स्वतः प्रकाशतः तेस्रो २०७७४/०७५ ७४/७५ 06/01/2018 - 22:49 PDF icon स्वतः प्रकाशन तेस्रो प्रकाशन.pdf
गाउँपालिकाको संक्षिप्त विवरण ७४/७५ 06/01/2018 - 22:43 PDF icon गाउँपालिकाको संक्षिप्त तथ्याङ्कीय विवरण.pdf

Pages