FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पशु सेवा शाखाको वार्षिक प्रोफाईल २०७८ भूमे गाउँपालिका ७९/८० 11/24/2022 - 15:42 PDF icon पशु सेवा शाखाको प्रोफाईल २०७८ (1).pdf
भूमे गाउँपालिकाको स्वतः प्रकाशन (२०७९ बैशाख-असार) ७९/८० 08/22/2022 - 20:49 PDF icon स्वतः प्रकाशन गाउँपालिका बैशाख- असार.pdf
२०७८/०७९–२०८२/०८३ आवधिक योजना भूमे गाउँपालिका ७८-७९ 07/26/2021 - 13:19 PDF icon आवधिक विकास योजना भूमे गाउँपालिका रुकुम.pdf
स्थानीय राजस्व राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन, २०७७ ७७/७८ 12/30/2020 - 18:10 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७७.pdf
खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) योजना २०७७ ७७/७८ 12/06/2020 - 11:51 PDF icon भूमे गाउँपालिका वास योजना -२०७७ Final(1).pdf
स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजना ७७/७८ 12/06/2020 - 11:43 PDF icon LDCRP Bhume RM Final 5-8.pdf
भूमे गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह सहजीकरण पुस्तिका ७६/७७ 07/08/2020 - 00:04 PDF icon गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह सहजीकरण पुस्तिका.pdf
स्थानीय राजस्व राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७६ ७६/७७ 01/12/2020 - 17:27 PDF icon राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन २०७६.pdf
भूमे गाउँपालिकाको निर्देशिका संग्रह २०७६ ७६/७७ 01/04/2020 - 00:00 PDF icon Nirdeshika.pdf
भूमे गाउँपालिकाको मापदण्ड संग्रह २०७६ ७६/७७ 01/03/2020 - 23:50 PDF icon Mapdanda.pdf
भूमे गाउँपालिका ऐन संग्रह २०७६ ७६/७७ 01/03/2020 - 23:48 PDF icon भूमे गाउँपालिका ऐन संग्रह print.pdf

Pages