FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 06/08/2021 - 17:18 PDF icon विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङकन निर्देशिका २०७८.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७७/७८ 05/06/2021 - 18:42 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
०७५।२।१ व्यवसाय कर संकलन निर्देशिका २०७४ ७७/७८ 05/06/2021 - 18:39 PDF icon ०७५।२।१ व्यवसाय कर संकलन निर्देशिका २०७४.pdf
०७४।११।१६ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७७/७८ 05/06/2021 - 18:38 PDF icon ०७४।११।१६ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
०७४।०८।२७ तालिम, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्न बनेको निर्देशिका-२०७४ संशोधन ७७/७८ 05/06/2021 - 18:37 PDF icon ०७४।०८।२७ तालिम, गोष्ठी, सेमिनार सञ्चालन गर्न बनेको निर्देशिका-२०७४ संशोधन.pdf
विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा दैवी प्रकोप विशेष कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका ७७/७८ 05/06/2021 - 18:34
०७४।१०।१२ परीक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४ ७७/७८ 05/06/2021 - 18:24 PDF icon ०७४।१०।१२ परीक्षामा खटिने कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड, २०७४.pdf
०७४।१०।१२ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड ७७/७८ 05/06/2021 - 18:24 PDF icon ०७४।१०।१२ पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी मापदण्ड.pdf
०७४।४।३१ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७७/७८ 05/06/2021 - 18:23 PDF icon ०७४।४।३१ गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४.pdf
इन्जिनियर सब-इन्जिनियर पदका लागि उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया मापदण्ड ७७/७८ 05/06/2021 - 18:20 PDF icon इन्जिनियर सब-इन्जिनियर पदका लागि उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया मापदण्ड.pdf
विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ ७७/७८ 05/06/2021 - 18:18 PDF icon विपद ब्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages