FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आन्तरिक यातायात खर्च मापदण्ड २०७९ ७९/८० 09/04/2022 - 11:22 PDF icon यातायात खर्च मापदण्ड.pdf, File यातायात खर्च मापदण्ड.docx
भूमे गाउँपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७९ ७९/८० 07/20/2022 - 15:14 PDF icon विनियोजन वियेधक २०७९.pdf
भूमे गाउँपालिकाको आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक, २०७९ ७९/८० 07/20/2022 - 15:13 PDF icon ऋण उठाउने विधेयक २०७९ Final.pdf
भूमे गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७९ ७९/८० 07/20/2022 - 14:57 PDF icon आर्थिक विधेयक, २०७९ Final.pdf
विनियोजन विधेयक २०७८ ७८-७९ 07/17/2021 - 17:03 PDF icon विनियोजन वियेधक २०७८.pdf
आन्तरिक ऋण उठाउने विधेयक, २०७८ ७८-७९ 07/17/2021 - 17:03 PDF icon ऋण उठाउने विधेयक २०७८.pdf
आर्थिक ऐन, २०७८ ७८-७९ 07/17/2021 - 17:00 PDF icon आर्थिक विधेयक, २०७८.pdf
विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङ्कन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 06/08/2021 - 17:18 PDF icon विद्यार्थीको आन्तरिक मूल्याङकन निर्देशिका २०७८.pdf
स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७७/७८ 05/06/2021 - 18:42 PDF icon स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf
०७५।२।१ व्यवसाय कर संकलन निर्देशिका २०७४ ७७/७८ 05/06/2021 - 18:39 PDF icon ०७५।२।१ व्यवसाय कर संकलन निर्देशिका २०७४.pdf
०७४।११।१६ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका ७७/७८ 05/06/2021 - 18:38 PDF icon ०७४।११।१६ स्थानीय तहको सरकारबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका.pdf

Pages