FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
असङगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/05/2020 - 15:41 PDF icon श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत मापदण्ड २०७६.pdf, Microsoft Office document icon श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत सम्बन्धी मापदण्ड २०७६.doc
मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सिफारिश तथा कार्यान्वयन समिति सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ७५/७६ 04/17/2019 - 22:18 PDF icon CMRDP सिफारिश तथा कार्यान्वयन समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७५.pdf
भूमे स्वयंसेवा (व्यवस्थापन तथा परिचालन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 01/10/2019 - 16:14 PDF icon ०७४।१०।१६ भूमे स्वयंसेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नियमावली २०७४.pdf
न्यायिक समितिको ऐन २०७४ ७५/७६ 08/28/2018 - 13:50 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि ऐन २०७४.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/18/2018 - 17:39 PDF icon आर्थिक ऐन-२०७५ final.pdf
विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/18/2018 - 17:37 PDF icon विनियोजन ऐन २०७५.pdf
भूमे गाउँ कार्यपालिका कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/09/2017 - 23:44 PDF icon भूमे गाउँ कार्यपालिका _कार्यविभाजन_ नियमावली - २०७४.pdf
भूमे गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७४ ७४/७५ 09/09/2017 - 23:40 PDF icon भूमे गाउँ कार्यपालिका _कार्यसम्पादन_ नियमावली - २०७४.pdf
भूमे गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि-२०७४ ७४/७५ 09/09/2017 - 23:37 PDF icon भूमे गाउँ कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि - २०७४.pdf
आर्थिक ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/09/2017 - 23:36 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ ७४/७५ 09/09/2017 - 23:34 PDF icon विनियोजन ऐन.pdf

Pages