FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

चौधौ गाउँ सभा अधिवेशन अन्तर्गतको दोस्रो बैठक २०८१।०१।१३

८०/८१ 04/25/2024 - 17:19 PDF icon IMG_20240425_0008.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १२-२०८०-०८१ मिति २०८१-०१-१३

८०/८१ 04/25/2024 - 15:38 PDF icon IMG_20240425_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ११-२०८०-०८१ मिति २०८०-१२-१२

८०/८१ 04/14/2024 - 14:52 PDF icon IMG_20240414_0005.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १०-२०८०-०८१ मिति २०८०-११-२५

८०/८१ 04/11/2024 - 18:29 PDF icon Document 56.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ९-२०८०-०८१ मिति २०८०-११-११

८०/८१ 02/23/2024 - 17:55 PDF icon baithak sankhya 9.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १७-२०८०-०८१ मिति २०८०-०२-१२

८०/८१ 02/07/2024 - 23:15 PDF icon 17.pdf

चौधौ गाउँ सभा अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन ) मिति २०८०।०९।२८

८०/८१ 02/06/2024 - 22:07 PDF icon Document 27.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ८-२०८०-०८१ मिति २०८०-१०-१८

८०/८१ 02/04/2024 - 21:52 PDF icon ८.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ७-२०८०-०८१ मिति २०८०-०९-२७

८०/८१ 01/22/2024 - 21:32 PDF icon Document 17.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ४-२०८०-०८१ मिति २०८०-०७-२०

८०/८१ 01/02/2024 - 16:45 PDF icon ४.pdf

Pages