FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यापालिकाको बैठक २०७९।१०।२९ गते

७८-७९ 02/16/2023 - 13:49 PDF icon कार्यपालिकाको बैठक (10) मिति २०७९।१०।२९ गते .pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय [9-79/80 मिति २०७९।०९।२५]

७९/८० 01/13/2023 - 15:10 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७९।०९।२५-final.pdf, Microsoft Office document icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७९।०९।२५-final.doc

कार्यपालिका वैठक संख्या ६ मिति २०७९।०८।१०.

७९/८० 11/28/2022 - 18:59 PDF icon कार्यपालिका वैठक संख्या ६ मिति २०७९।०८।१०.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०७।१३.pdf

७९/८० 11/01/2022 - 22:02 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०७।१३.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०६।३१

७९/८० 11/01/2022 - 22:01 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०६।३१.pdf

कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०५।३०

७९/८० 11/01/2022 - 21:57 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय २०७९।०५ ०८।३०.pdf

कार्यपालिका वैठक २०७९-०५-१८ .pdf

७८-७९ 09/04/2022 - 21:20 PDF icon कार्यपालिका वैठक २०७९-०५-१८ .pdf

कार्यपालिका बैठक-1 २०७९।०४।३१.pdf

७९/८० 08/16/2022 - 22:36 PDF icon कार्यपालिका बैठक-1 2079-04-31.pdf

Executive Meeting Decision [1-79/80 /2079-04-31]

७९/८० 08/16/2022 - 20:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय 1-7980 मिति २०७९।०४।३१.pdf, File गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७९।०४।३१ - Final.docx

Executive Meeting Decision [1-79/80 /2079-04-31]

७९/८० 08/16/2022 - 20:04 PDF icon कार्यपालिका बैठक निर्णय 1-7980 मिति २०७९।०४।३१.pdf, File गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७९।०४।३१ - Final.docx

Pages