FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यपालिका बैठक सं ९-२०८०-०८१ मिति २०८०-११-११

८०/८१ 02/23/2024 - 17:55 PDF icon baithak sankhya 9.pdf

कार्यपालिका बैठक सं १७-२०८०-०८१ मिति २०८०-०२-१२

८०/८१ 02/07/2024 - 23:15 PDF icon 17.pdf

चौधौ गाउँ सभा अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन ) मिति २०८०।०९।२८

८०/८१ 02/06/2024 - 22:07 PDF icon Document 27.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ८-२०८०-०८१ मिति २०८०-१०-१८

८०/८१ 02/04/2024 - 21:52 PDF icon ८.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ७-२०८०-०८१ मिति २०८०-०९-२७

८०/८१ 01/22/2024 - 21:32 PDF icon Document 17.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ४-२०८०-०८१ मिति २०८०-०७-२०

८०/८१ 01/02/2024 - 16:45 PDF icon ४.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ५-२०८०-०८१ मिति २०८०-०८-३०

८०/८१ 01/02/2024 - 16:44 PDF icon ५.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ६-२०८०-०८१ मिति २०८०-०९-१५

८०/८१ 01/02/2024 - 16:35 PDF icon ६.pdf

कार्यपालिका बैठक सं ३-२०८०-०८१ मिति २०८०-०६-०४

८०/८१ 09/22/2023 - 15:08 PDF icon 3.pdf

कार्यपालिका बैठक सं २-२०८०-०८१ मिति २०८०-०५-०६

८०/८१ 09/22/2023 - 15:07 PDF icon 2.pdf

Pages