FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७७।०४।०५ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 21:55 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०४।०५.pdf

मिति २०७७।०५।०६ को गाउँ कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७७/७८ 08/23/2020 - 20:03 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७७।०५।०६.pdf

मिति २०७७ भाद्र ४ गते सम्पन्न नियमित स्टाफ मिटिङको निर्णय

७७/७८ 08/20/2020 - 17:16 PDF icon नियमित स्टाफ मिटिङ २०७७।०५।०४.pdf

नोभल कोरोना भाइरस पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि भूमे गाउँपालिकास्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७७।०२।१७ को बैठकको प्रस्ताव र निर्णय

७६/७७ 05/30/2020 - 21:35 PDF icon ५ कोरोना नियन्त्रण गाउँपालिकास्तरीय सन्वय समिति.pdf

मिति २०७६।०४।१३ को कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 07/29/2019 - 22:33 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको निर्णय २०७६।०४।१३.pdf

कक्षा ८ को बार्षिक परिक्षाको समय तालिका सम्बन्धमा सूचना !

७५/७६ 03/02/2019 - 18:31 PDF icon IMG_0003.pdf