FAQs Complain Problems

ताजा समाचार

भूमे गाउँपालिका रुकुम (पूर्वी भाग) को वेबसाइटमा स्वागत छ ।

Read More

लु=भेडा गुम=सिरान अर्थात भेडीगोठको सिरानी सुन्दर लुकुम (लुगुम) गाउँ । मगर संस्कृति झल्किने परम्परागत घरहरु र धुपी सल्लाले मनोरम् दृष्य

Read More

भूमे गाउँपालिकाको परम्परागत लोक संस्कृति झल्किने पैसेरु नाच

Read More

भूम्या नाचमा झुम्दै महिलाहरु

Read More

गाउँमा भुत प्रेत लागेमा, बिरामी भएमा तान्त्रिक व्यक्ति (झाँक्री) को आङ (शरिर)मा देउता चढी सञ्चो (उपचार) गर्ने विश्वास गरिने झाँक्रीहरु

Read More

ऐतिहासिक सुन्दर लाबाङ वस्ती

Read More

नचारु नाचका ढङ्गे (तान्त्रिक जोकर) हरु

Read More

मनोरम मारिङबाट उत्तरतर्फ देखिने सुन्दर दृष्य

Read More

Visit Nepal 2020 नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०

Read More

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष
उपाध्यक्ष

कर्मचारी विवरण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सूचना अधिकारी / अधिकृत छैटौं (प्रशासन)

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) खाता संचालन/बन्दका लागि खाता संचालन गर्ने पदाधिकारीहरुको

नमूना दस्तखत कार्ड

२) समितिको निर्णय

३) निवेदन

४) वडाको सिफारिश

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत /आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन

२) प्रहरी सर्जिमिन मुचुल्का

३) सम्बन्धित वडाको सिफारिश

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन, सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिनभित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक विकास शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१) निवेदन

२) सम्बन्धित वडाको सिफारिश

३) नागरिकता र आवश्यकतानुसारका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि 2075 मा तोकिए बमोजिम
जिम्मेवार अधिकारीः- सामाजिक तथा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालयहरु
सेवा शुल्कः- निःशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

सामाजिक सुरक्षा भत्ताकोलागि परिचय पत्र बनाउने

 

क) जेष्ठ नागरिक तथा दलित

 

१ .उमेर पुग्ने वा पुगेको  निवेदन

२. नागरिकता प्रतिलिपि

३.पासपोट साइजको फोटो २ प्रति 

१. नेपाल सरकरले तोके बमोजिको रकम  निकाशा भए पश्चात

२. श्रवण १ देखि मंशिर महिना भित्र दर्ता गर्नुपर्ने

 

 

 

 

 

 

 

ख) बिधवा, एकल महिला, पूर्ण अपांग, अति अशक्त, दलित बालबालिका

१.निवेदन

२ . पासपोट साइजको फोटो २ प्रति /संरक्षक भएको खण्डमा निजको पासपोट साइजको फोटो २ प्रति

१. नेपाल सरकरले तोके बमोजिको रकम  निकाशा भए पश्चात

 

Pages

जानकारी

Pages

Pages